MeloyBedriftsservice

Velkommen til Opplæringskontoret MBS

Opplæringskontoret har lokaler i Glomfjord Industripark og administrerer om lag 100 lærlinger. Vi samarbeider med trettitalls offentlige og private bedrifter i Meløy og Rødøy. Hos oss er fagopplæringen organisert som et flerfaglig opplæringskontor.

 
Hva gjør Opplæringskontoret?

 • Vi rekrutterer lærebedrifter
 • Vi sørger for offentlig godkjenning
 • Vi rekrutterer lærlinger og lærekandidater
 • Vi formidler lærlinger til bedrifter
 • Vi oppretter lærekontrakter
 • Vi administrerer fagopplæringen
 • Vi tilbyr opplæring av faglige ledere og veiledere for lærlinger
 • Vi driver internasjonalisering
 • Vi bistår ved oppmelding til fagprøve
 • Vi tar det administrative ansvaret for lærlingene
   

Opplæringskontoret i Meløy BedriftsService bistår lærlinger og bedrifter på mange områder. Dermed kan lærlinger og bedrifter konsentrere seg om det som er viktigst for dem, godt læremiljø og faglig utvikling.

Det å være lærlingbedrift er en vinn-vinn-situasjon.

Ønsker du å bli lærebedrift eller søke lærlingplass: postok@mbs-as.no

Kontakt oss for informasjon og avtaler:

Thomas Maruhn - Tlf: 93 00 61 14 - epost: thomas@mbs-as.no

Bente Christensen - Tlf: 75 71 92 70 / 95 28 75 66 - epost: bente@mbs-as.no