Meny Meny
Kontakt oss Kontakt
MeloyBedriftsservice

ERASMUS +

Erasmus + er et program for samarbeid innenfor fag- og yrkesopplæring på tvers av landegrenser innenfor EU. Gjennom ulike tiltak gis det økonomisk støtte som skal motivere til faglig og personlig utvikling i europeiske nettverk. 

Gjennom Erasmus + får deltakere muligheten til å tilegne seg og dele ny kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner. Erasmus + skal gjøre fag- og yrkesopplæring mer attraktivt og relevant. Programmet skal legge til rette for mobilitet, videreutvikling av kvalitet og nyskaping innenfor fag- og yrkesopplæring. Programmet er en del av EUs program for livslang læring (LLP).


Organisasjoner innen utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv kan søke. Deltagere kan være både lærlinger, elever, rådgivere, instruktører og lærere.
 

Ønsker du å vite mer gå inn på Erasmus + og Mobilitet Nordland.